LATIHAN SYARIKAT: BAHASA INGGERIS UNTUK TUJUAN KHUSUS (ESP)

ELS mempunyai pelbagai program bahasa Inggeris yang dapat kami sesuaikan untuk Kumpulan, Syarikat dan Organisasi Profesional. Program ELS didaftarkan di Kementerian Sumber Manusia dan boleh dituntut oleh HRDF.

Matlamat Program

ELS akan melakukan Analisis Keperluan dan merancang program berdasarkan matlamat pelanggan. Pelajaran yang dicadangkan akan menumpukan pada pengembangan kemahiran bahasa Inggeris yang diperlukan untuk kejayaan kerjaya dan pertumbuhan profesional.

Struktur Program

Penilaian

Sebelum memulakan latihan, ELS akan melakukan penilaian pra-kursus untuk mengukur tahap penguasaan bahasa Inggeris setiap peserta. Penilaian pertengahan atau pasca kursus dapat disertakan untuk menilai kemajuan pembelajaran setiap peserta.

ID WeChat: ELSMalaysia

LINE ID: elsmalaysia