Terma & Syarat

Selamat datang ke laman web kami. Sekiranya anda terus melayari dan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma dan syarat penggunaan berikut, yang bersama dengan dasar privasi kami mengatur hubungan ELS Language Centers Malaysia dengan anda berhubung dengan laman web ini.
Istilah ELS Language Centers Malaysia atau "kami" atau "kami" merujuk kepada pemilik laman web. Istilah "anda" merujuk kepada pengguna atau penonton laman web kami.
Penggunaan laman web ini tertakluk kepada syarat penggunaan berikut:

ID WeChat: ELSMalaysia

LINE ID: elsmalaysia