SEKOLAH BAHASA INGGERIS ELS

Untuk pelajar Malaysia yang layak untuk mengikuti Program Bahasa Inggeris Intensif Bersertifikat ELS

Biasiswa Graduan ELS STPM

Beasiswa ELS STPM Graduates bertujuan memberi latihan bahasa Inggeris kepada siswazah STPM yang memahami dan menilai pentingnya penguasaan bahasa Inggeris untuk kejayaan universiti dan masa depan mereka.

Hak

 • Tuisyen penuh untuk 2 sesi (8 minggu) pengajian termasuk yuran Permohonan, Ujian Penempatan, Penilaian dan Sumber Digital.
 • Catatan: Deposit yang akan dikembalikan sebanyak RM 250 akan diperlukan untuk Penyewaan Buku Teks.

Kelayakan

Calon yang ingin memohon Biasiswa ini mesti memenuhi syarat berikut:
 • Warganegara Malaysia sahaja
 • Lulusan STPM (dengan transkrip / keputusan tahun ini)
 • Memiliki Surat Syor dari Pengetua Sekolah
 • Skor Ujian Penempatan ELS sekurang-kurangnya ELS Tahap 106

Biasiswa Presiden ELS

Biasiswa Presiden ELS dicipta untuk membantu pelajar berpencapaian tinggi yang telah menamatkan sekolah menengah. Pelajar yang ditaja akan mendapat latihan bahasa Inggeris untuk mempersiapkan mereka untuk belajar di kolej atau universiti.

Hak

 • Tuisyen penuh untuk 4 sesi (16 minggu) pengajian termasuk yuran untuk Permohonan, Ujian Penempatan, Buku Teks, Penilaian dan Sumber Digital.
 • Elaun sara hidup sekali sebanyak RM 1,000.

Kelayakan

Calon yang ingin memohon Biasiswa ini mesti memenuhi syarat berikut:
 • Warganegara Malaysia sahaja
 • Berumur antara 17 hingga 19 tahun
 • Pelajar mesti mempunyai salah satu perkara berikut:
  • Tahap SPM / O: 7 A ke atas
  • STPM: 3.00 PNGK ke atas
  • UEC: 6 A ke atas
 • Tunjukkan penyertaan aktif dalam aktiviti ekstrakurikuler
 • Memerlukan bantuan kewangan
 • Memiliki Surat Syor dari Pengetua Sekolah

Biasiswa UPM-ELS

Calon Pelajar UPM dialu-alukan untuk memohon.

Hak

 • Biasiswa separa berjumlah 50% yuran pengajian untuk Program Bahasa Inggeris Intensif Bersertifikat ELS (CIEP).

Kelayakan

Calon yang ingin memohon Biasiswa ini mesti memenuhi syarat berikut:
 • Warganegara Malaysia sahaja
 • Memiliki Surat Setuju Terima dari UPM untuk pengajian sepenuh masa di program sarjana atau pascasiswazah Universiti

Terma dan syarat

 • Mesti mendaftar sebagai pelajar sepenuh masa di CIEP untuk sesi yang ditawarkan biasiswa.
 • Biasiswa tidak terpakai bagi pelajar yang mengulang tahap.
 • Biasiswa tidak boleh dipindah milik atau ditukarkan dengan wang tunai.
 • Pelajar mesti menunjukkan kehadiran dan prestasi akademik yang baik sepanjang tempoh tawaran biasiswa. ELS berhak mencabut biasiswa kerana tidak mematuhi terma dan syarat. Penerima akan diminta untuk membayar balik jumlah biasiswa yang digunakan semasa pengeluaran.
 • Hanya calon yang disenarai pendek sahaja yang akan diberitahu untuk menghadiri temu duga.
 • Semua dokumen yang dihantar akan menjadi hak milik ELS Malaysia dan tidak akan dikembalikan kepada pemohon.
 • Permohonan yang tidak lengkap akan hilang kelayakan.
 • ELS berhak untuk mengubah Terma dan Syarat biasiswa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

ID WeChat: ELSMalaysia

LINE ID: elsmalaysia