Penafian

Maklumat yang terdapat dalam laman web ini hanya untuk tujuan maklumat umum. Maklumat tersebut diberikan oleh ELS Language Centers Malaysia dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat pernyataan atau jaminan apa pun, tersurat atau tersirat, mengenai kelengkapan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan berkenaan dengan laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terdapat di laman web untuk tujuan apa pun.
Oleh itu, sebarang pergantungan yang anda berikan pada maklumat tersebut adalah dengan risiko anda sendiri. Kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kehilangan atau kerosakan termasuk tanpa batasan, kerugian atau kerosakan tidak langsung atau tidak langsung, atau kerugian atau kerosakan apa pun yang timbul dari kehilangan data atau keuntungan yang timbul dari atau berkaitan dengan penggunaan laman web ini. Melalui laman web ini anda dapat membuat pautan ke laman web lain yang tidak berada di bawah kawalan Pusat Bahasa ELS Malaysia. Kami tidak mempunyai kawalan terhadap sifat, kandungan dan ketersediaan laman web tersebut.
Penyertaan pautan tidak semestinya menyiratkan cadangan atau menyokong pandangan yang dinyatakan di dalamnya. Segala usaha dilakukan untuk memastikan laman web sentiasa berjalan lancar. Walau bagaimanapun, Pusat Bahasa ELS Malaysia tidak bertanggungjawab dan tidak akan bertanggungjawab kerana laman web tidak tersedia buat sementara waktu kerana masalah teknikal di luar kawalan kami.

ID WeChat: ELSMalaysia

LINE ID: elsmalaysia