Program Penulisan Lanjutan

Program penulisan eksklusif untuk pelajar sekolah menengah (16-18 tahun) untuk mengembangkan keyakinan dan kecekapan mereka dalam menghasilkan karangan yang menarik dan ekspresif.
16 - 18 Tahun
Untuk pelajar Tingkatan 4 & Tingkatan 5
Program Komprehensif
3 Modul dalam 18 Minggu
3 jam Seminggu
Belajar pada hari Sabtu

Apa yang Anda Akan Pelajari

AWP merangkumi perkara berikut kemahiran dan strategi:
  • Menulis pelbagai genre melalui pelbagai gaya secara kohesi dan koheren
  • Mengaplikasikan struktur tatabahasa yang maju dan perbendaharaan kata yang bervariasi untuk menghasilkan penulisan yang berkualiti
  • Menggabungkan struktur ayat yang kompleks, bahasa idiomatik dan kiasan dalam penulisan

Apa yang Anda Akan Dapat

Pada akhir kursus ini, anda dapat:
  • Meningkatkan keyakinan dalam penulisan akademik
  • Menguasai pelbagai teknik dan gaya penulisan
  • Menjadi penulis yang cekap
  • Membangun kemerdekaan melalui pembelajaran campuran

Ciri-ciri Bonus

Penilaian & Pertandingan yang Diiktiraf di peringkat antarabangsa

  • Pelajar akan berpeluang mengambil bahagian dalam kertas Penulisan Pertandingan dan Penilaian Antarabangsa untuk Sekolah (ICAS) tahunan, oleh University of New South Wales (Australia).
  • Pelajar Tingkatan 4 dan 5 di Sekolah Menengah Awam Malaysia juga boleh menyertai Pertandingan Menulis Esei "DKLS Linguistic Ambassador Award" tahunan dengan Pusat Bahasa ELS.

ID WeChat: ELSMalaysia

LINE ID: elsmalaysia